ตลาดออนไลน์…สำคัญอยู่ที่ “เข้าใจ”
12/08/2017
Sivanna.com จบงานปรับปรุงเว็บไซต์
15/08/2017
Show all

ปรับธุรกิจให้ทัน รับกระแส E-Commerce โต

E-Commerce เป็นช่องทางการตลาดและขายสินค้าออนไลน์ที่มีการเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลักมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการรุกเข้ามาของกลุ่มผู้ประกอบการ E-Market Place ต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นจีน หรือเกาหลีใต้ ที่มีห่วงโซ่อุปทานของตลาด E-Commerce ที่ครบวงจร ตั้งแต่ Platform ของร้านค้าออนไลน์ การบริการจัดส่งสินค้า (Delivery) ไปจนถึงระบบการชำระเงิน (Payment) รวมถึงการรุกขยายช่องทางออนไลน์ที่เข้มข้นขึ้นของบรรดาผู้ประกอบการค้าปลีก Modern Trade ก็น่าจะทำให้ภาพรวมของตลาด E-Commerce ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ตลาด B2C E-Commerce หรือการค้าออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค จะยังมีส่วนแบ่งตลาดที่น้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดค้าปลีกค้าส่งแบบมีหน้าร้าน (Offline) แต่หาก B2C E-Commerce ยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตในระดับเลข 2 หลักได้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาและยกระดับห่วงโซ่อุปทานของ E-Commerce ทั้งระบบให้แข็งแกร่งขึ้น จะส่งผลให้ในระยะยาว คาดว่าตลาด B2C E-Commerce จะกลายเป็นช่องทางการตลาดที่มีความสำคัญและมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ช่องทาง Social Commerce หรือ การค้าออนไลน์บนโลกโซเชียลที่กำลังมาแรงในขณะนี้ อาทิ Facebook หรือ Line ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะยังคงเป็นช่องทางหลักในการขับเคลื่อนตลาด E-Commerce ของไทย และมีส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างสูงกว่า Online Platform อื่นๆ แต่คาดว่าในระยะข้างหน้า ช่องทาง Social Commerce ก็น่าจะถูกแรงกดดันจากหลากหลายปัจจัย

การขยายตัวของตลาด E-Commerce อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหันมาเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ที่จะต้องมีการปรับตัวให้สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

การทำธุรกิจ E-Commerce สิ่งที่จะต้องคำนึงถึง คือ ทำอย่างไรให้ธุรกิจ E-Commerce ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างครบถ้วน และสามารถขจัดจุดอ่อนและข้อกังวล หรือสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคได้ ภายใต้หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจออนไลน์ คือ “แตกต่าง รวดเร็ว และปลอดภัย” และเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถขับเคลื่อน E-Commerce ไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ความพร้อมทางด้านบุคลากร หรือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลบริหารช่องทาง E-Commerce ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…

ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม