Sivanna.com จบงานปรับปรุงเว็บไซต์
15/08/2017
รับสกรีนเสื้อผ้า.com by หจก.MTD Plus
06/09/2017
Show all

HobbyLotus.com เว็บไซต์ใหม่ อีคอมเมิร์ช สวย และเรียบง่าย โกอินเตอร์

HobbyLotus ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่อเป็นร้านขายบัวสวยงามออนไลน์อันดับ 1 รองรับการซื้อขายออนไลน์ เน้นความง่ายในการใช้งาน

ฟังชั่นระบบเว็บไซต์ 2 ภาษา ใช้ฐานข้อมูลตัวกัน ลงสินค้าทีเดียว ได้ 2 ภาษา และปรากฏในสองเว็บไซต์
ระบบนี้เป็นฟังชั่นพิเศษ ระบบ 2 ภาษา กับสองชื่อโดเมนเนมไม่เหมือนกัน แสดงผลแตกต่างกัน
– HobbyLotus.com เป็นหน้าเว็บไซต์ภาษาไทย
– Waterlily.Farm เป็นหน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

มีระบบ SSL ทั้งสองโดเมนเนมเพื่อเตรียมรองรับการซื้อขายออนไลน์ ให้ลูกค้าความมั่นใจในความปลอดภัย กล้าตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งโลก

หน้าเว็บไซต์ภาษาไทย: https://www.hobbylotus.com

หน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ: https://www.waterlily.farm